» جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه

جواب سوالات باشگاه مشتریان آگاه

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/11/03 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی كاشي‌ سعدي‌ با نماد کسعدی در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی كاشي‌ سعدي‌ با نماد کسعدی در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/11/03 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی سرمايه گذاري صبا تامين با نماد صبا در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی سرمايه گذاري صبا تامين با نماد صبا در پایان معاملات روز چهارشنبه 6 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/11/03 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی پتروشيمي‌شيراز با نماد شیراز در پایان معاملات روز شنبه 16 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی پتروشيمي‌شيراز با نماد شیراز در پایان معاملات روز شنبه 16 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/11/02 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

قیمت پایانی پتروشيمي جم با نماد جم در پایان معاملات روز شنبه 30 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی پتروشيمي جم با نماد جم در پایان معاملات روز شنبه 30 بهمن ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/11/02 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

مجموع فروش داخلی کدامیک از شرکت های زیر در آذر ماه بیشتر بوده است؟

مجموع فروش داخلی کدامیک از شرکت های زیر در آذر ماه بیشتر بوده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت بانک شهر، موضوع مزایده فروش چند رقبه از املاک مازاد بانک شهر است؟

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت بانک شهر، موضوع مزایده فروش چند رقبه از املاک مازاد بانک شهر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

فرود در کدام ماه بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟

فرود در کدام ماه بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/28 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام گزینه از مزایای تعدیل قیمت سهام نیست؟  (برای پیدا کردن جواب به طلب “تعدیل قیمت در بورس چیست؟” مراجعه کنید.)

کدام گزینه از مزایای تعدیل قیمت سهام نیست؟ (برای پیدا کردن جواب به طلب “تعدیل قیمت در بورس چیست؟” مراجعه کنید.)

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/28 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت خودرو، واگذاری سهم شرگت پاسادانا به صورت انجام شده است؟

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت خودرو، واگذاری سهم شرگت پاسادانا به صورت انجام شده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/26 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب