» جواب سوالات باشگاه آگاه

جواب سوالات باشگاه آگاه

مجموع فروش داخلی کدامیک از شرکت های زیر در آذر ماه بیشتر بوده است؟

مجموع فروش داخلی کدامیک از شرکت های زیر در آذر ماه بیشتر بوده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت بانک شهر، موضوع مزایده فروش چند رقبه از املاک مازاد بانک شهر است؟

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت بانک شهر، موضوع مزایده فروش چند رقبه از املاک مازاد بانک شهر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

فرود در کدام ماه بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟

فرود در کدام ماه بیشترین تعداد فروش داخلی را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/28 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام گزینه از مزایای تعدیل قیمت سهام نیست؟  (برای پیدا کردن جواب به طلب “تعدیل قیمت در بورس چیست؟” مراجعه کنید.)

کدام گزینه از مزایای تعدیل قیمت سهام نیست؟ (برای پیدا کردن جواب به طلب “تعدیل قیمت در بورس چیست؟” مراجعه کنید.)

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/28 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت خودرو، واگذاری سهم شرگت پاسادانا به صورت انجام شده است؟

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت خودرو، واگذاری سهم شرگت پاسادانا به صورت انجام شده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/26 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدامیک از محصولات کساوه در آذر ماه بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟

کدامیک از محصولات کساوه در آذر ماه بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/26 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

تولوئن تولید آذر ماه کدام یک از شرکت های پتروشیمی زیر است؟

تولوئن تولید آذر ماه کدام یک از شرکت های پتروشیمی زیر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/22 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1401/08/30 شرکت چکاپا،  خرید ژنراتور با توان 5.7 مگاوات به چه سبب بوده است؟

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت سال مالی منتهی به 1401/08/30 شرکت چکاپا، خرید ژنراتور با توان 5.7 مگاوات به چه سبب بوده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/22 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدامیک از محصولات شصفها در آذر ماه بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟

کدامیک از محصولات شصفها در آذر ماه بیشترین تعداد فروش صادراتی را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/21 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

پس از خرید سیمان تا چند روز کاری بعد، خریدار می‌تواند باقی وجه خرید و همچنین مالیات را واریز کند؟  (برای پیدا کردن جواب به مطلب “چگونه از بورس کالا سیمان بخریم؟” مراجعه کنید.

پس از خرید سیمان تا چند روز کاری بعد، خریدار می‌تواند باقی وجه خرید و همچنین مالیات را واریز کند؟ (برای پیدا کردن جواب به مطلب “چگونه از بورس کالا سیمان بخریم؟” مراجعه کنید.

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1400/10/21 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب