جواب سوالات باشگاه آگاه بایگانی

جواب سوالات باشگاه آگاه بایگانی

شرکت فولاد مبارکه سهامدار عمده کدام نماد است؟

شرکت فولاد مبارکه سهامدار عمده کدام نماد است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام گزینه از پروژه های واگذار شده در آذرماه شرکت توسعه و عمران امید نیست؟

کدام گزینه از پروژه های واگذار شده در آذرماه شرکت توسعه و عمران امید نیست؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش ۱ ماهه منتهی به دی ماه شرکت بیمه دی خسارت پرداختی کدام گزینه در این دوره کمتر است؟

با توجه به گزارش ۱ ماهه منتهی به دی ماه شرکت بیمه دی خسارت پرداختی کدام گزینه در این دوره کمتر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش ۱ ماه منتهی به دی ماه شرکت سپیدار درامد شناسایی شده در این دوره کدام گزینه بیشتر است؟

با توجه به گزارش ۱ ماه منتهی به دی ماه شرکت سپیدار درامد شناسایی شده در این دوره کدام گزینه بیشتر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش دی ماه شپارس تعداد فروش محصول مایعات در این دوره چقدر است؟

با توجه به گزارش دی ماه شپارس تعداد فروش محصول مایعات در این دوره چقدر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

شرکت صنایع برق و انرژی صبا، سهامدارعمده کدام نماد است؟

شرکت صنایع برق و انرژی صبا، سهامدارعمده کدام نماد است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش دی ماه شرکت شبهرن تعداد فروش صادراتی محصول ضدیخ در این دوره چقدر بوده است؟

با توجه به گزارش دی ماه شرکت شبهرن تعداد فروش صادراتی محصول ضدیخ در این دوره چقدر بوده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به گزارش یک ماهه منتهی به دی ماه شرکت قشیر کدام یک از محصولات این شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش را داشته است؟

با توجه به گزارش یک ماهه منتهی به دی ماه شرکت قشیر کدام یک از محصولات این شرکت در این دوره بیشترین تعداد فروش را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت تولیدی پلاستیک شاهین، درصد تغییر تولید انواع چرم مصنوعی نسبت به سال گذشته چقدر است؟

با توجه به اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت تولیدی پلاستیک شاهین، درصد تغییر تولید انواع چرم مصنوعی نسبت به سال گذشته چقدر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

با توجه به اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت ایران خودرو دیزل، کدام یک از محصولات در این دوره بیشترین مفدار تولید را داشته است؟

با توجه به اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت ایران خودرو دیزل، کدام یک از محصولات در این دوره بیشترین مفدار تولید را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب