» جواب سوالات باشگاه آگاه

جواب سوالات باشگاه آگاه

حداکثر تخفیف کارمزد در کارگزاری آگاه چقدر است؟

حداکثر تخفیف کارمزد در کارگزاری آگاه چقدر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/07/04 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام یک از صندوق های سرمایه گذاری آگاه پرداخت سود دوره ای ندارد؟

کدام یک از صندوق های سرمایه گذاری آگاه پرداخت سود دوره ای ندارد؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/07/02 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام گزینه جز دارایی های صندوق پالایش یکم نیست؟

کدام گزینه جز دارایی های صندوق پالایش یکم نیست؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/07/02 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

حداقل مبلغ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله چقدر است؟ (بدون محاسبه کارمزد)

حداقل مبلغ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله چقدر است؟ (بدون محاسبه کارمزد)

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/30 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام یک از نمادهای زیر اوراق اختیار معامله (آپشن) منتشر نکرده است؟

کدام یک از نمادهای زیر اوراق اختیار معامله (آپشن) منتشر نکرده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/30 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

در مجمع شرکت سرمایه گذاری سبحان، به ازای هر سهم چه میزان سود نقدی تقسیم شد؟

در مجمع شرکت سرمایه گذاری سبحان، به ازای هر سهم چه میزان سود نقدی تقسیم شد؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

در هفته جاری کدام یک از شرکتهای زیر مجوز افزایش سرمایه از محل سود انباشه نگرفته است؟

در هفته جاری کدام یک از شرکتهای زیر مجوز افزایش سرمایه از محل سود انباشه نگرفته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/29 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

در سامانه معاملاتی آگاه، تعداد نمادهایی که در هر دیده‌بان می‌توان رصد کرد چقدر است؟

در سامانه معاملاتی آگاه، تعداد نمادهایی که در هر دیده‌بان می‌توان رصد کرد چقدر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/28 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدام یک از خودروهای زیر تاکنون در بورس کالا عرضه نشده است؟

کدام یک از خودروهای زیر تاکنون در بورس کالا عرضه نشده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/28 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

مدت زمان بازه اول پذیره نویسی حق تقدم سهام چقدر است؟

مدت زمان بازه اول پذیره نویسی حق تقدم سهام چقدر است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه 1401/06/22 پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب