جواب سوالات باشگاه آگاه بایگانی

جواب سوالات باشگاه آگاه بایگانی

بر اساس گزارش ماهانه شهریور ماه شرکت قند مرودشت،کدام یک از محصولات این شرکت در دوره یک ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ بیشترین تعداد فروش را داشته است؟

بر اساس گزارش ماهانه شهریور ماه شرکت قند مرودشت،کدام یک از محصولات این شرکت در دوره یک ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ بیشترین تعداد فروش را داشته است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

تعداد سهام کدام یک از نمادهای زیر بیشتر از بقیه است؟

تعداد سهام کدام یک از نمادهای زیر بیشتر از بقیه است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدامیک از محصولات زیر از محصولات فروش داخلی “پالایش نفت بندرعباس” از ابتدای سال مالی تا انتهای ۳۱ شهریور ۹۹ بوده است؟

کدامیک از محصولات زیر از محصولات فروش داخلی “پالایش نفت بندرعباس” از ابتدای سال مالی تا انتهای ۳۱ شهریور ۹۹ بوده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

بزرگترین سهامدار عمده نماد “شتران” دربازه ۶ ماه نخست سال ۹۹ کدام است؟

بزرگترین سهامدار عمده نماد “شتران” دربازه ۶ ماه نخست سال ۹۹ کدام است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

کدامیک از سهامداران زیر از سهامداران عمده پتروشیمی زاگرس در بازه ۶ ماه نخست سال ۹۹ نبوده اند؟

کدامیک از سهامداران زیر از سهامداران عمده پتروشیمی زاگرس در بازه ۶ ماه نخست سال ۹۹ نبوده اند؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

باتوجه به گزارش فعالیت شرکت پالایش نفت تهران از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ بیشترین تعداد فروش مربوط به کدام محصول بوده است؟

باتوجه به گزارش فعالیت شرکت پالایش نفت تهران از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ بیشترین تعداد فروش مربوط به کدام محصول بوده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

بر اساس اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱۳ (حسابرسی شده) سرمایه گذاری غدیر، جمع دارایی های این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه تغییری کرده است؟

بر اساس اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱۳ (حسابرسی شده) سرمایه گذاری غدیر، جمع دارایی های این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه تغییری کرده است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

بر اساس صورت وضعیت پرتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری سمند، بیشترین سهم از سبد سرمایه گذاری این شرکت متعلق به کدام صنعت است؟

بر اساس صورت وضعیت پرتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری سمند، بیشترین سهم از سبد سرمایه گذاری این شرکت متعلق به کدام صنعت است؟

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب

بهای تمام شده راه اندازی واحد مستقل تولید کنسانتره bzs در کارخانه روی دندی، بر اساس افشای اطلاعات شرکت کالسیمین چقدر بوده است؟

بهای تمام شده راه اندازی واحد مستقل تولید کنسانتره bzs در کارخانه روی دندی، بر اساس افشای اطلاعات شرکت کالسیمین چقدر بوده است؟

پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه در تلگرام (کلیک کنید) کانال پاسخ سوالات در تلگرام : javabeagah@ چگونه یک شبه به سطح ده باشگاه برسیم؟(کلیک کنید)