جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه بایگانی

جواب سوالات جسورانه باشگاه آگاه بایگانی

به نظر شما در دیدار بین بارسلونا و رئال مادرید در تاریخ ۳ آبان ماه چه نتیجه‌ای رقم میخورد؟

به نظر شما در دیدار بین بارسلونا و رئال مادرید در تاریخ ۳ آبان ماه چه نتیجه‌ای رقم میخورد؟

شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی همچون تخفیف کارمزد، تخفیف خرید بسته های مشاوره-تحلیلی و تخفیف خرید بسته های آموزشی بهرمند ادامه مطلب

قیمت پایانی قیمت پایانی توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی‌ با نماد مفاخر در پایان معاملات روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟با نماد مفاخر در پایان معاملات روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی قیمت پایانی توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی‌ با نماد مفاخر در پایان معاملات روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟با نماد مفاخر در پایان معاملات روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی همچون تخفیف کارمزد، تخفیف خرید بسته های مشاوره-تحلیلی و تخفیف خرید بسته های آموزشی بهرمند ادامه مطلب

قیمت پایانی بانك خاورميانه ايران‌ با نماد وخاور در پایان معاملات روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی بانك خاورميانه ايران‌ با نماد وخاور در پایان معاملات روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی همچون تخفیف کارمزد، تخفیف خرید بسته های مشاوره-تحلیلی و تخفیف خرید بسته های آموزشی بهرمند ادامه مطلب

قیمت پایانی آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ با نماد خاهن در پایان معاملات روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

قیمت پایانی آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ با نماد خاهن در پایان معاملات روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی همچون تخفیف کارمزد، تخفیف خرید بسته های مشاوره-تحلیلی و تخفیف خرید بسته های آموزشی بهرمند ادامه مطلب

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه ۳۰ مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی همچون تخفیف کارمزد، تخفیف خرید بسته های مشاوره-تحلیلی و تخفیف خرید بسته های آموزشی بهرمند ادامه مطلب

کدام یک از “سبدهای سهام ۱ میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ ۳۰ مهر ۹۹ کسب خواهد کرد؟

کدام یک از “سبدهای سهام ۱ میلیارد تومانی” زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ ۳۰ مهر ۹۹ کسب خواهد کرد؟

شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی همچون تخفیف کارمزد، تخفیف خرید بسته های مشاوره-تحلیلی و تخفیف خرید بسته های آموزشی بهرمند ادامه مطلب

قیمت پایانی داروسازي‌ كوثر تهران با دكوثر در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

قیمت پایانی داروسازي‌ كوثر تهران با دكوثر در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ سوالات باشگاه مشتریان آگاه در تلگرام (کلیک کنید) کانال پاسخ سوالات در تلگرام : javabeagah@ چگونه یک شبه به سطح ده باشگاه برسیم؟(کلیک کنید)

قیمت پایانی سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ با نماد ونفت در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

قیمت پایانی سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ با نماد ونفت در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

جواب سوالات جسورانه آگاه ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی همچون ادامه مطلب