با توجه به گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان، مبلغ فروش کدام یک از محصولات در این دوره کمتر از سایر گزینه ها است؟