آهک، جز محصولات تولیدی آبان ماه کدام یک از شرکت‌های زیر است؟