با توجه به نمودار اگر شما سال 87 مبلغ 1 ميليون تومان در مدیریت دارایی آگاه سرمايه گذاري مي‌کرديد در سال 99 سرمايه شما چقدر ميشد و به ترتيب نسبت به بازارهاي طلا بایگانی

با توجه به نمودار اگر شما سال 87 مبلغ 1 ميليون تومان در مدیریت دارایی آگاه سرمايه گذاري مي‌کرديد در سال 99 سرمايه شما چقدر ميشد و به ترتيب نسبت به بازارهاي طلا بایگانی

جواب مسابقه سالروزتاسیس شرکت سبدگردان آگاه

جواب مسابقه سالروزتاسیس شرکت سبدگردان آگاه

جواب مسابقه سالروز تاسیس شرکت سبدگردان آگاه  برنده شمش طلا شوید!  به مناسبت سالروز تأسیس شرکت سبدگردان آگاه شمش طلا برنده شوید.شما می‌توانید در مسابقه زیر شرکت کرده و با پاسخ به سوالات شانس خود ادامه مطلب