(بر اساس سایت TSETMC) و صندوق هستی بخش آگاه با نماد آگاس (بر اساس قیمت پایانی) چند درصد ریزش داشته است؟ بایگانی

(بر اساس سایت TSETMC) و صندوق هستی بخش آگاه با نماد آگاس (بر اساس قیمت پایانی) چند درصد ریزش داشته است؟ بایگانی

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

جواب سوالات مسابقه باشگاه آگاه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ پاسخ این سوالات ویژه مشتریان کارگزاری آگاه می باشد شما با پاسخ دادن صحیح به سوالات باشگاه مشتریان آگاه امتیازاتی دریافت خواهید کرد که به کمک آن از مزایایی ادامه مطلب