» شاد آموزش پرورش

شاد آموزش پرورش

دانلود اپلیکیشن شاد 2.9.7 شاد 2 نرم افزار آموزشی مدارس ایران

دانلود اپلیکیشن شاد 2.9.7 شاد 2 نرم افزار آموزشی مدارس ایران

دانلود اپلیکیشن شاد  شبکه اجتماعی آموزشی مدارس ایران شاد یا شاد 2  نام اپلیکیشن جدیدی است که توسط آموزش و پرورش ایران جهت آموزش مجازی دانش آموزان طراحی گردیده است. با شیوع ویروس کرونا و ادامه مطلب