پیامرسان شاد بایگانی

دانلود شاد 2.3.1 نرم افزار آموزش و پروش ایران ویژه آموزش مجازی

دانلود شاد 2.3.1 نرم افزار آموزش و پروش ایران ویژه آموزش مجازی

دانلود شاد نرم افزار آموزش و پرورش ایران شبکه اجتماعی آموزشی مدارس ایران شاد نام نرم افزاری است که توسط آموزش و پرورش ایران جهت آموزش مجازی دانش آموزان طراحی گردیده است. با شیوع ویروس ادامه مطلب