برنامه ها

Skype

Skype

  • 5.0+
  • 8.89.0.403
آپدیت
Dubsmash

Dubsmash

  • 5.0+
  • 6.6.0
shecan

shecan

  • 4.3+
  • 1.0.5
PadTV HD

PadTV HD

  • 4.2+
  • 3.0.0.94